SVENSKA
Uppdaterad/ Updated: 2019.06.23
(Valpinfo/ Planerad parning  -  Litterinfo/ Planned mating)

ENGLISH