Bielkersmils Cruz of Nobelium

Namn/ Name: 'Akela'
Född/ Born:
2019.10.31
Höfter/ Hips: A/ Excellent
ED/ Elbows:
0/0
Ögon/ Eyes:
UA/ CLEAR
Höjd: 63cm
Vikt: På till växt/ Still growing
Uppfödare/ Breeder: Christina Nisula

Om Akela: Akela är en hane av större modell. Han är välväxt, har bra tassar, päls och mycket bra temperament. Akela är följsam, lätthanterlig, nyfiken, och riktigt kram go. Han har en stark jaktinstinkt, jan ser allt som rör sig i träden även på långt håll. Fåglar, möss, ekorrar mm får se upp. Akela fungerar bra med både hanar och tikar. Han är utställd en gång med bra kritik och ett  VG.
I draget är han en stor stark och dragvillig tillgång. Han gör störst nytta i den bakre delen av spannet.
Han har ännu ej tävlat men det kommer.

About Akela: Akela is a male of a larger model. He is well built, has good paws, fur and a very good temperament. Akela is docile, easy to handle, curious, and really cuddly. He has a strong hunting instinct, he sees everything that moves in the trees even from afar. Birds, mice, squirrels etc. must watch out. Akela works well with both males and females. He has been exhibited once with good criticism and a VG. In the draft, he is a great strong and draft-willing asset. He makes the most use in the back part of the team. He has not yet competed, but he will.
Blåtassen Actinides Nobelium Obskajas Fleygurs Balder Blåmann Av Vinterskogen
Obskajas Dreaming Star
Miltonia's Anina PDP SE (POLAR)CH SE UCH
Nordvikens Popov Zolot Sobaka
Great Jamarofs Manja
Bielkersmils Raisa Of Ergo PDP SE (POLAR)CH SE UCH
Bielkersmils Ergo Of Pepper
C.I.B. DK UCH SE UCH SE VV-17
Julesno Sgt Pepper
PDP SE (POLAR)CH
Bielkersmils Avatara Of Kartman
PDP SE (POLAR)CH
Bielkersmils Corona Of Allsvinn
PDP SE (POLAR)CH SE UCH
Svartisens Allsvinn
PDP SE (POLAR)CH
Great Jamarofs Manka

BILDER/ PICTURES

STÄNG FÖNSTRET/ CLOSE THE WINDOW >>